Firma Ulla Heilä Työnohjaus Valmennus Prosessikonsultaatio

Työnohjaus, valmennus ja konsultaatio
Arbetshandledning, coaching och konsultation

Ulla HeiläYritys

Olen organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Ulla Heilä. Olen toiminut alalla kaksikymmentä vuotta.

Tarjoan palveluitani organisaatioiden eri tehtävissä toimiville henkilöille ja ryhmille. Asiakkaitani ovat julkishallinnon organisaatiot, järjestöt ja yksityinen sektori.

Työssäni uskon dialogiin, reflektiiviseen työotteeseen, systeemiteoriaan ja jatkuvasti virtaavaan prosessiin.

Företag

Jag är organisationskonsult och arbetshandledare Ulla Heilä. Jag har varit verksam inom området tjugo år.

Jag erbjuder mina tjänster till personer och grupper med olika uppgifter och ansvarsområden inom organisationen. Offentliga organisationer, föreningar och privata sektorn är mina kunder.

I mitt arbete tror jag på dialog, reflektivt arbetssätt, systemteori och ständigt flytande process.


Copyright © Ulla Heilä  |   ulla.heila (at) kolumbus.fi
Sivukartta   |   Tietoa sivustosta

Ylös - Upp

Marikoo Kotisivuratkaisut